Κατασκευαστες Αποκλειστικα Ρομποτ Προπονησεως

iPongGitHub: Software description: simple pong game running on IOS using ObjC and Cocos2D Box2D (Objective-C).