ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ 2/2/13 (ΑΝΔΡΕΣ) ΦΑΕΘΩΝ - ΙΦΙΤΟΣ (3-4)

Αποτελέσματα Αγώνων 2/2/13 (Άνδρες) Φαέθων -Ίφιτος(3-4)