ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ 3/2/13 (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) Α.Σ. ΙΦΙΤΟΣ - ΑΝΟΔΟΣ (0-4)

Αποτελέσματα Αγώνων 3/2/13 (Γυναίκες) Α.Σ Ίφιτος-Άνοδος (0-4)